หมวดหมู่
Product Name ชื่อสินค้า : ไม้กรอบรูป AWOOD รุ่น M5128
Size ขนาด : 51 มม. X 28 มม.
Length ความยาว : 2.90 เมตร
Quantity จำนวน : 21 เส้น/กล่อง
Detail รายละเอียด :

ไม้กรอบรูป AWOOD รุ่น M5128