หมวดหมู่
Product Name ชื่อสินค้า : ไม้เส้นกรอบรูป AWOOD รุ่น M5322
Size ขนาด : 53 มม. X 22 มม.
Length ความยาว : 2.90 เมตร
Quantity จำนวน : 24 เส้น/กล่อง
Detail รายละเอียด :

ไม้เส้นกรอบรูป AWOOD รุ่น M5322