หมวดหมู่
Product Name ชื่อสินค้า : ไม้กรอบรูป AWOOD รุ่น M6015
Size ขนาด : 60 มม. X 15 มม.
Length ความยาว : 2.90 เมตร
Quantity จำนวน : 24 เส้น/กล่อง
Detail รายละเอียด :

ไม้กรอบรูป AWOOD รุ่น M6015