หมวดหมู่
Product Name ชื่อสินค้า : ไม้กรอบรูป AWOOD รุ่น S4815
Size ขนาด : 48 มม. X 15 มม.
Length ความยาว : 2.90 เมตร
Quantity จำนวน : 30 เส้น/กล่อง
Detail รายละเอียด :

ไม้กรอบรูป AWOOD รุ่น S4815